Pieters

De oudst bekende stamvader van onze familie PIETERS werd niet in Amsterdam geboren maar kwam uit Groningen. Het was Egbert Pieters, geboren in 1768 in de stad Groningen.

In de Groningse Martinikerk is Egbert Pieters in 1794 met de 25-jarige Mettie Lens in het huwelijk getreden en ook hun eerste kind, dochter Klaasje, hebben ze nog datzelfde jaar in deze kerk laten dopen.

Niet lang daarna vertrok het jonge gezin naar Amsterdam, waar Egbert schuitenvoerder werd. Over zijn verdere werk en leven is (nog) niet veel bekend. Ook zijn overlijdensdatum weten we niet.
Mettie is overleden op 81-jarige leeftijd op de Heerengracht nr. 34.Egbert en Mettie kregen twee zonen die de stamreeks Pieters voortzetten: Jacobus in 1797 en Pieter in 1799. Jacobus wordt genoemd als opperman, koornverschieter en pakhuisknecht. Van hem zijn 6 kinderen bekend. Pieter kreeg slechts 2 kinderen, waarvan zoon Johannes Hendrik Pieters (geb. 1836) mijn overgrootvader was.

Hij was eerst zeeman, later Verificateur der 5e klasse bij de In- en Uitvoerrechten en Accijns en vertrok met zijn gezin in 1872 naar Oost-Indië.


Klik hier voor de genealogie PIETERS

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.