Brand

De Zaanstreek is de bakermat van de familie BRAND; niet alleen van onze familie, maar ook van andere families met die naam.
De naam is vermoedelijk ontstaan uit een patroniem, een vadersnaam. In veel gevallen afkomstig van IJsbrand, dat werd dus IJsbrandszoon, Brandszoon, Brand. Al of niet met SZ of DT.
Bij onze familie, die afkomstig is uit Oostzaan, is dat niet direct het geval: een IJsbrand is er niet te vinden.


Kerkbuurt Oostzaan in 1726.

 

In 1573, tijdens de 80-jarige oorlog, trokken de Spanjaarden al rovend en plunderend door het dorp. Een groot gedeelte van Oostzaan, waaronder ook de kerk, brandde volledig af. Uit die tijd stammen de oudere generaties van onze familie.

We weten vrijwel niets van die verre voorouders af. Ze zullen hebben meegeholpen aan de wederopbouw van het dorp en hebben meer dan de volgende generaties het landschap bepaald, de ligging van de weg, de plaats van de kerk.

 

In de Kerkbuurt stonden meer huizen en was de weg breder en meer bestraat. Daar stond het rechthuis, gebouwd in 1617, waar de ‘Regeering’ zetelde en de schout en schepenen recht spraken over civiele zaken. Daar was ook, naast de kerk, een school waar de schoolmeester, die tevens koster, voorzanger en doodgraver was, het Spaanse rietje hanteerde.
Het grootste verval van Oostzaan trad op vanaf 1720. De aantrekkingskracht van werkgelegenheid aan de Zaan en Amsterdam was daar mede debet aan. De turfwinning had men zo rigoureus ter hand genomen dat er nog maar weinig land overbleef. Van de honderd blekerijen die Oostzaan eerst telde was er bv. aan het eind van de 18e eeuw nog maar één over. Ook de scheepvaart liep sterk terug; idem dito met de traankokerijen. In 1795 stond er niet één meer! Dit teruglopen van de werkgelegenheid in Oostzaan zal ook de reden geweest zijn dat de eerste Brand (Jan Simonsz) op 10 maart 1737 in Koog aan de Zaan trouwde met Antje Tadiksd Vink een dochter van de Kooger Tadik Krijne Vink en Guurtje IJsbrandts. Jan en Antje kregen daar acht kinderen.

 

De oudste voorvader van onze familie werd geboren rond 1615. Zijn naam was Gerrit Pietersz. Deze Gerrit, en ook zijn kinderen en zelfs zijn kleinkinderen, hadden nog geen achternaam. De stamreeks ziet er dan ook zo uit:

 

Gerrit Pietersz ====Dirck Gerritsz====Symon Dircksz =====Jan Symonsz BRANT

1615-                       1645-                      1674-                               1710-1774

 

Simon Dirksz was de eerste die genoemd werd met een bijnaam of alias: Sol, maar ook Poort, en tenslotte Brand. Hij was twee keer getrouwd en kreeg 14 kinderen, waaronder zoon Jan. Deze Jan Simonsz, die in 1710 in de Kerkbuurt van Oostzaan werd geboren en in 1737 te Koog aan de Zaan trouwde, was de enige in de familie die de achternaam Brand ging gebruiken.

 

Doopinschrijving op 26-10-1710 van Jan, ‘t kint van Sijmon Dircksz [en] IJtje Jans [in de] Kerkbuurt

Klik hier om naar de genealogie BRAND te gaan

Andere families met de achternaam BRAND zijn o.a. afkomstig van de mij oudst bekende voorvader:

 • IJsbrandsz Jansz Brand (geb. voor 1650) uit De Koog
 • Cornelis IJsbrandsz Brand (geb. voor 1696) uit de Koog
 • Jan Pietersz Brand (geb. voor 1742) te Zaandijk
 • Claas Jansz Brand (geb. voor 1696) Westzaandam (?)
 • IJsbrand Cornelisz Brand (geb. voor 1723) Westzaandam (?)
 • Evert Brand (geb. voor 1695) Oostzaandam (?)
 • Huijbert Pietersz Brand (geb. voor 1734) Wormerveer (?)
 • Adriaan IJsbrandsz Brand (geb. voor 1719) Zaandijk (?)
 • Pieter Hendriksz Brand (geb. voor 1775) Zaandijk (?)
 • Hendrik Pietersz Brand (geb. voor 1737) Zaandijk (?)
 • Cornelis Brand (geb. 1818) te Hardinxveld

Deze laatste persoon was geen Zaankanter, maar zijn nakomelingen zijn dat wél.

Bovengenoemde personen zijn terug te vinden in mijn DATABASE.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.