Krook

Onze familie KROOK was afkomstig uit Loosdrecht. Zij stammen allemaal af van één stamvader: Thomas Cornelisz Croocq die in het rampjaar 1672 te Oud-Loosdrecht trouwde met Niesje Elberts Brakel. Deze Thomas Krook was afkomstig uit Abcoude en vermoedelijk gevlucht voor de Fransen die in de Vechtstreek gruwelijk hebben huisgehouden.
We lezen daarover in de ‘Tegenwoordige Staat van Utrecht’ (Amsterdam 1756): “Dit Dorp heeft veele rampen ondergaan, zo in de inlandsche oorlogen, als in die, welken de Hollanders tegen de Utrechtschen gevoerd hebben. In ‘t jaar 1672, zonden de Franschen, die toen meester van Utrecht waren, een hoop krygsvolk herwaarts, welk, in ‘t holste van den nacht, de meeste huizen in den brand staken, en de inwooners naakt op de vlugt dreeven; in weerwil van de soldaaten, door den Prinse van Oranje, op het Slot gelegd, die, te zwak in getal, die post niet durfden verlaaten. ‘s Anderendaags, na het afwyken der Franschen, redde men de Kerk nog, en eenige huizen, die reeds aan ‘t branden waren, zo dat ‘er nog een derde deel van ‘t Dorp behouden bleef. Wanneer de Franschen, eenige dagen daarna, zig andermaal hier omtrent lieten zien, om ook het overige te verwoesten, boodt de bezetting van ‘t Slot , die versterking bekomen hadt, zo veel tegenweer, dat de vyand genoodzaakt was terug te keeren, met agterlaatinge van veele gevangenen”.

Genealogisch onderzoek in Abcoude was moeilijk. Er leefde daar één gezin, dat van Cornelis Claesz Croocq die gehuwd was met Annetje Baauw. Mogelijk waren dat zijn ouders. Deze gegevens zijn te vinden op de site krook.nl.

Thomas kreeg met Niesje twee kinderen, maar in 1679 trouwde hij met Marretje Barten en kreeg bij haar zes kinderen. En in 1693 trouwde hij voor de derde maal, nu met Marretje Pieters. Bij haar kreeg hij nog eens vijf kinderen.

Het is opvallend, dat alleen één zoon, Joris Thomasz, de achternaam Krook gebruikte. Van hem is dus dit talrijk nageslacht. Van de broers Bart, Cornelis en Adriaan is verder niets bekend.
In Oud-Loosdrecht heerste in die tijd een bittere armoede. Thomas Krook pakte dan ook alles aan om aan eten te komen voor zijn grote gezin.Klik hier voor de genealogie KROOK

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.